تلفن تماس | ساعات کار
09132080362 | 17 الی 20
تلفکس
03136293770
ایمیل
info@nemati-law.ir
کانال تلگرام

💥مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

۱- گواهی فوت
۲- شناسنامه متوفی
۳- کارت ملی متوفی
۴- شناسنامه وراث
۵- کارت ملی وراث
۶- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر)
۷- اظهارنامه مالیات بر ارث
۸- وصیت نامه (در صورت وجود)

💥مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت

۱- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.
۲- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

💥چند نکته مهم در این خصوص

👈۱: اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثتندارد.

👈۲: حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

👈۳: هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده ۳۵ قانون مدنی باشد.

ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

👈۴: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹ کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است، محکوم خواهد شد ‌.

پاسخ بدهید

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com