تلفن تماس | ساعات کار
09132080362 | 17 الی 20
تلفکس
03136293770
ایمیل
info@nemati-law.ir
کانال تلگرام

۱⃣ اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد،زن بر دیگران مقدم خواهد بود.

🔹ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی در این خصوص بیان داشت:”در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر،زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.”

۲⃣زن می تواند نفقه زمان گذشته ی خود را مطالبه نماید و برای وصول آن اقامه دعوی کند،در حالی که “اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.”(ماده ۱۲۰۶)

۳⃣زن اگر چه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد و نفقه او مشروط به فقر او یا تمکن شوهر نیست.در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق،قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده) به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود.

۴⃣نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست،درحالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
۵⃣طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهیها مقدم خواهد بود.

پاسخ بدهید

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com