تلفن تماس | ساعات کار
09132080362 | 17 الی 20
تلفکس
03136293770
ایمیل
info@nemati-law.ir
کانال تلگرام

ممنوعیت پیوست کردن اوراق غیرضروری در دفاترخدمات الکترونیک قضایی

پیوست کردن اوراق غیرضروری مانند تصویر کارت ملی یا اوراق قضائی که اصل آن در پرونده موجود بوده و منجر به دریافت هزینه‌های نامتعارف اعم از تعرفه خدمات الکترونیک قضایی و هزینه دادرسی بابت تصدیق اوراق از مراجعان و تحمیل هزینه بابت چاپ این اوراق در واحدهای قضائی شده است، ممنوع است.

🔶🔹اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

پاسخ بدهید

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com