تلفن تماس | ساعات کار
09132080362 | 17 الی 20
تلفکس
03136293770
ایمیل
info@nemati-law.ir
کانال تلگرام

ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه، دارای چه ضمانت اجرایی است؟ ‏

مؤسسه حقوقی نعمتی | وکیل پایه یک دادگستری کشور > وبلاگ ۳ ستون > آنچه باید بداند > ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه، دارای چه ضمانت اجرایی است؟ ‏

💥نظریه شماره ۳۸۰۵/۷ – ۱۳۸۲/۵/۵‌‏

حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است، باید مطابق ‏مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود. و به موجب ‏ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی و یا سازمان ‏دولتی، نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید. مگر ‏دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر، آن هم در شرایطی که ‏قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ‌‏۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است. فلذا در مانحن‌فیه ‏حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود. مگر اینکه با توافق ‏محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد.‏

پاسخ بدهید

13 + 11 =

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com