تلفن تماس | ساعات کار
09132080362 | 17 الی 20
تلفکس
03136293770
ایمیل
info@nemati-law.ir
کانال تلگرام

راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

🔶🔹سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد. با استفاده از این سامانه، خدمات زیردر ارتباط با پرونده ، از طریق پیام کوتاه دریافت می شود:

💠دریافت خلاصه پرونده

💠دریافت رمز پرونده

💠دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس

💠ارسال پیشنهاد و یا انتقاد

🔶🔹شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمایند.

🔶راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک

🔷راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو

🔶راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه

🔷راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه

🔵 نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:

۱⃣ برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

🔶🔹رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱

✅ مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰شماره فرعی ۲ که رمز شخصی آن ۲۰۳۰ است مطلع شوید.
کد ۲۰۳۰ # ۲ # ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۹۷۰۰۰۰۰ # ۱ را به شماره ۵۰۰۰۴۹ ارسال می نمایید

۲⃣ برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

🔶🔹شماره پرونده # ۲

💠 توجه:این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.

۳⃣ برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

🔶🔹رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # ۱

۴⃣ برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره ۵۰۰۰۴۹ پیامک نمود:

🔶🔹متن پیشنهاد یا انتقاد # ۹

💢 خبر / رحا ( رسانه حقوقی ایران)

⚜️روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

پاسخ بدهید