تلفن تماس | ساعات کار
09132080362 | 17 الی 20
تلفکس
03136293770
ایمیل
info@nemati-law.ir
کانال تلگرام

دفاع درپرونده‌های حفر‌چاه و اخذ‌مجوز

دفاع درپرونده‌های حفر‌چاه و اخذ‌مجوز

🔷 بر اساس #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب مصوّب سال ۱۳۶۱ حفر و بهره‌برداری از هر نوع #چاه، چشمه و یا #قنات بدون #مجوز #جرم تلقی و مرتکب واجد #مسئولیت‌کیفری بود.
#تبصره ذیل ماده سه #قانون توزیع عادلانه آب نیز برای چاه‌های بدون پروانه قبل از #تصویب این قانون مقرراتی را وضع نمود که صاحبان این‌گونه چاه‌ها که مورد #بهره‌برداری قرار گرفته یا به هر #دلیل بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است، موظف شدند که طبق #آگهی #وزارت‌نیرو به آن مرجع مراجعه و چنانچه وزارت نیرو حفر چاه را مضّر به #مصالح‌عمومی تشخیص دهد، چاه مسدود و بهره‌برداری از آن #ممنوع و #متخلف به #محاکم‌قضایی معرفی می‌گردید و #اعتراض به تصمیمات نیز قابل طرح در #محاکم‌دادگستری بود.

🔶 #قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ ماده الحاقی به #قانون‌وصول برخی از درآمدهای #دولت و مصرف آن در موارد معین را تصویب و تبصره ذیل ماده سه قانون توزیع عادلانه #آب از پایان سال ۸۴ #لغو گردید و با وضع این ماده الحاقی، #طرح‌دعاوی مرتبط با تبصره ذیل ماده سه در محاکم #دادگستری ممنوع شد.

🔵 تصویب #قانون‌تعیین‌تکلیف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه در سال ۱۳۸۹، #ماده‌الحاقی فوق الذکر را بلااثر کرده و نه تنها امکان #صدور #پروانه برای آن بخش از چاه‌های موضوع تبصره مذکور که قبل از سال ۱۳۶۱ حفر شده و مورد بهره برداری می باشد را فراهم نموده، بلکه راه برای اخذ پروانه نسبت به چاه‌هایی که برخلاف قانون و موخّر بر تصویب آن حفر شده و مورد #بهره‌برداری‌غیرمجاز قرار دارند، نیز هموار شد.

🔴 بنابراین افرادی که طی سال‌ها اقدام به حفر و بهره‌برداری غیرمجاز نموده و به دلایلی تحت تعقیب قانون قرار نگرفته اند و چاه و آثار آن از بین نرفته است مشمول امتیاز واقع شده ولی اشخاصی که برخلاف قانون عمل نموده و تحت تعقیب قرار گرفته و به تبع مسئولیت کیفری، چاه محفوره پر یا #مسلوب‌المنفعه شده، بی بهره است؛ از طرفی وزارت نیرو #مکلف شده است ظرف دو سال نسبت به صدور پروانه برای چاههای فاقد پروانه اقدام نماید./ کانال حقوق اراضی

پاسخ بدهید

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com